Waarom het werkt

Beperk uw werkgeverslasten via ons personeelsformulier. Er kan meer dan u denkt! Want maakt u als werkgever maximaal gebruik van alle subsidies en regelingen voor nieuwe medewerkers? Laat hen ons eenvoudige online personeelsformulier invullen – en u weet het snel!

Waarom personeelsformulier

Werkgevers die over de juiste informatie beschikken, kunnen de kosten voor sociale zekerheid goed besturen en verlagen. Zo wordt u beloond voor het aannemen of in dienst hebben van werknemers uit bepaalde doelgroepen. Sinds 2018 gebeurt dit via de loonkostenvoordelen.

Doelgroepverklaring

Om in aanmerking te komen voor één van de loonkostenvoordelen kunnen wij een zogeheten doelgroepverklaring bij UWV aanvragen. Deze verklaring geeft aan dat u als werkgever recht hebt op een loonkostenvoordeel voor die specifieke werknemer.

Binnen 3 maanden

De doelgroepverklaring moet uiterlijk drie maanden na indiensttreding van de werknemer worden aangevraagd. Bent u te laat dan kunt u geen aanspraak op een loonkostenvoordeel maken.

Inzicht in arbeidsverleden werknemer

Werkgever en werknemer hebben samen verantwoordelijkheden wat betreft verzuim en re-integratie, soms zelfs na het dienstverband. Door de komst van het loonkostenvoordeel (sinds 1 januari 2018) is het belangrijk om sneller inzicht te hebben in het arbeids(ongeschiktheids)verleden van uw werknemer.

Welk loonkostenvoordeel?

Kortom, de nieuwe wet maakt de noodzaak om premiekortingen én loonkostenvoordelen tijdig te signaleren nog groter. Daarbij is het ook van belang te weten van welke vorm van loonkostenvoordeel u gebruikt wilt gaan maken. Wij kunnen u hierbij ondersteunen via het digitale personeelsformulier.

Specialisten in sociale zekerheid

Als specialisten in sociale zekerheid weten wij welke voordelen van sociale en fiscale wetgeving u kunt benutten. Zo hebben UWV, de Belastingdienst, gemeentes en ESF ieder eigen budgetten. Ook zijn er compensaties mogelijk voor risico’s die reeds bekend waren voordat u en uw nieuwe werknemer het dienstverband aangingen.

Loonaangifte en loonkostenvoordeel 2018

In uw loonaangifte geeft u, na ontvangst van de doelgroepverklaring, aan welk loonkostenvoordeel u wilt aanvragen en voor welke werknemer. Er kunnen ook meerdere loonkostenvoordelen van toepassing zijn op een werknemer. U dient deze allemaal aan te vragen in uw aangifte. De Belastingdienst keert uiteindelijk het hoogste loonkostenvoordeel aan u uit.

Voorlopige beschikking

Wanneer u in de loonaangifte van 2018 heeft aangegeven voor een werknemer het loonkostenvoordeel aan te willen vragen, ontvangt u vóór 15 maart 2019 van UWV een voorlopige beschikking van de aangevraagde loonkostenvoordelen. Tegen deze beschikking heeft u tot 1 mei 2019 de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

Definitieve berekening

U krijgt vervolgens vóór 1 augustus 2019 de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel. U ontvangt de tegemoetkoming uiterlijk 12 september 2019 op uw rekening.

Vraag om meer informatie of advies aan een van onze specialisten:
Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(088) 1810000